Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2018

 

  • SUBVENCIÓ per Arranjament camins municipals.

L’Ajuntament del Rourell ha realitzat les de millora i pavimentació del camí de les Moreres.

Cofinançada amb fons provinents a Inversions per arranjament de caminis municipals del Consell Comarcal Alt Camp

Associades al Pla d’Assistència i Cooperació Municipal de la Diputació de Tarragona anualitat 2018

 

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals


 

PAM Inversions

Urbanització de la Plaça del Castell, fase 1 i fase 2

Pressupost Elegible: 45.694,44 euros

% concedit: 64,52%

Import concedit: 29.482,12 euros


 

PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.762,88 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.762,88 euros


 

PAM Sosteniment lloc secretaria-intervenció

Pressupost Elegible: 13.366,50

% concedit: 74,81%

Import concedit: 10.000,00 euros


 

Renovació equipaments informàtics

Pressupost Elegible: 4.453,16 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 4.230,50 euros


 

Subvencions - Cultura


 

Activitats culturals 2018

Pressupost Elegible: 5.925,45 euros

Pressupost mínim a executar: 4.811,75 euros

% concedit: 20,00%

Import concedit: 962,35 euros


 

Subvencions – Medi Ambient i Salut Pública


 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats

Pressupost Elegible: 3.141,00 euros

Pressupost mínim a executar: 2.138,39 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.031,47 euros


 

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals

Pressupost Elegible: 480,00 euros

Pressupost mínim a executar: 216,14 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 205,34 euros


 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 3.958,89 euros

Pressupost mínim a executar: 3.335,76 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 3.168,98 euros