Subvencions Diputació de Tarragona

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

PAM Inversions

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

Arranjament placeta c. Major i Pi

Pressupost Elegible: 22.985,60 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 20.687,04 euros

 

Pavimentació c. Catalunya i connexió clavegueram

Pressupost Elegible: 12.453,13 euros

% concedit: 56,69%

Import concedit: 7.059,43 euros

 

PAM  Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021


Arranjament de l'àrea de lleure Cementiri vell

Pressupost Elegible: 50.820,87 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 48.279,82 euros

 

Condicionament local social annex rectoria

Pressupost Elegible: 52.587,54 euros

% concedit: 30,18%

Import concedit: 15.872,32 euros

 


PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

Protecció de la salut publica

 

Pressupost Elegible: 8.552,63 euros

% concedit: 95%

Import concedit: 8.125 euros

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

 

PAM Inversions

Supressió barreres arquitectòniques i construcció magatzem cementiri

Pressupost Elegible: 90.435,96 euros

% concedit: 44,23%

Import concedit: 40.000,00 euros


 

PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

Subvencions - Cultura

 

Activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19

Pressupost Elegible: 2.541,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.541,00 euros


 

Subvencions – Medi Ambient i Salut Pública

 

Subvencions la realització actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans


Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica

Pressupost Elegible: 592,90 euros

Pressupost mínim a executar: 264,02 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 250,82 euros

 

Tipus 1: Reducció d’espècies plaga

Pressupost Elegible: 2.632,96 euros

Pressupost mínim a executar: 1.172,46 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.113,83 euros


 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Pressupost Elegible: 1.984,40 euros

Pressupost mínim a executar: 1.984,40 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.885,18 euros


 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 2.779,20 euros

Pressupost mínim a executar: 2.519,62 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.393,64 euros

 

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19.

Pressupost Elegible: 2.485,37 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.485,37 euros


 

Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

Pressupost Elegible: 7.362,85 euros

Pressupost mínim a executar: 7.110,30 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.754,79 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

PAM 2019

 

Arranjament i pavimentació plaça de les Escoles

Import concedit: 7.599,50 euros

Subscriure a