Subvencions Diputació de Tarragona

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

PAM Inversions

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2023

 

Subvencions per la transició energètica i l'acció climática

Instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum al centre Civic

Pressupost Elegible: 27.858,52 euros

Import concedit: 23.612,71 euros

 

Control plagues urbanes i gestió animals domèstics

Pressupost Elegible: 5.481,30 euros

Import concedit: 4.602,67 euro

 

Control sanitari de l'aigua

Pressupost Elegible: 3.490,20 euros

Import concedit: 3.315,69 euros

 

Arranjament de la claveguera del local social

Pressupost Elegible: 10.579,49 euros

Import concedit: 6.525,89 euros

 

PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2022

 

Subvencions per la transició energètica i l'acció climàtica

Pressupost Elegible: 33.876,43 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 31.638,72 euros

 

Protecció de la salut publica

Pressupost Elegible: 10.791,52 euros

% concedit: 95%

Import concedit: 10.251,94 euros

 

Arranjament placeta c. Major i Pi

Pressupost Elegible: 22.985,60 euros

% concedit: 90,00%

Import concedit: 20.687,04 euros

 

Pavimentació c. Catalunya i connexió clavegueram

Pressupost Elegible: 12.453,13 euros

% concedit: 56,69%

Import concedit: 7.059,43 euros

 

PAM  Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

Projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular

Pressupost Elegible: 9.256,50 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.403,47 euros

 

Subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis

 

Actuacions del pla de millores de l'ENS

Pressupost Elegible: 2.740,65 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.751,43 euros

 

Inversió en equipaments per videoconferències

Pressupost Elegible: 2.649,90 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.693,44 euros

 

Imatges: detalls de l'equipament informàtic.

 

 

Protecció de la salut publica

 

L’any 2022 l’Ajuntament del Rourell ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de Salut Pública per generar entorns més resistents, segurs i saludables, per un import de 10.251,94 euros.

Durant l’any s’han fet controls de plagues (coloms, rates, mosquit tigre...), analítiques d’aigua potable  i treballs de condicionament del consultori mèdic del Rourell.  Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona. 

 

Consultori del Rourell

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2021


Arranjament de l'àrea de lleure Cementiri vell

Pressupost Elegible: 50.820,87 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 48.279,82 euros

 

Condicionament local social annex rectoria

Pressupost Elegible: 52.587,54 euros

% concedit: 30,18%

Import concedit: 15.872,32 euros

 


PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

Protecció de la salut publica

 

Pressupost Elegible: 8.552,63 euros

% concedit: 95%

Import concedit: 8.125 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

 

PAM Inversions

Supressió barreres arquitectòniques i construcció magatzem cementiri

Pressupost Elegible: 90.435,96 euros

% concedit: 44,23%

Import concedit: 40.000,00 euros


 

PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

Subvencions - Cultura

 

Activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19

Pressupost Elegible: 2.541,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.541,00 euros


 

Subvencions – Medi Ambient i Salut Pública

 

Subvencions la realització actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans


Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica

Pressupost Elegible: 592,90 euros

Pressupost mínim a executar: 264,02 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 250,82 euros

 

Tipus 1: Reducció d’espècies plaga

Pressupost Elegible: 2.632,96 euros

Pressupost mínim a executar: 1.172,46 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.113,83 euros


 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Pressupost Elegible: 1.984,40 euros

Pressupost mínim a executar: 1.984,40 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.885,18 euros


 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 2.779,20 euros

Pressupost mínim a executar: 2.519,62 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.393,64 euros

 

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19.

Pressupost Elegible: 2.485,37 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.485,37 euros


 

Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

Pressupost Elegible: 7.362,85 euros

Pressupost mínim a executar: 7.110,30 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.754,79 euros

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

 

PAM 2019

 

Arranjament i pavimentació plaça de les Escoles

Import concedit: 7.599,50 euros

Subscriure a