Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2020

 

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

 

PAM Inversions

Supressió barreres arquitectòniques i construcció magatzem cementiri

Pressupost Elegible: 90.435,96 euros

% concedit: 44,23%

Import concedit: 40.000,00 euros


 

PAM Despeses corrents

Pressupost Elegible: 34.606,12 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 34.606,12 euros

 

 

Subvencions - Cultura

 

Activitats culturals, esportives i educatives: despeses Covid-19

Pressupost Elegible: 2.541,00 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.541,00 euros


 

Subvencions – Medi Ambient i Salut Pública

 

Subvencions la realització actuacions per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans


Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica

Pressupost Elegible: 592,90 euros

Pressupost mínim a executar: 264,02 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 250,82 euros

 

Tipus 1: Reducció d’espècies plaga

Pressupost Elegible: 2.632,96 euros

Pressupost mínim a executar: 1.172,46 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.113,83 euros


 

Subvencions destinades a la realització d’actuacions per a la protecció i defensa dels animals domèstics. Convocatòria 2020.

Pressupost Elegible: 1.984,40 euros

Pressupost mínim a executar: 1.984,40 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 1.885,18 euros


 

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà

Pressupost Elegible: 2.779,20 euros

Pressupost mínim a executar: 2.519,62 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 2.393,64 euros

 

Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19.

Pressupost Elegible: 2.485,37 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 2.485,37 euros


 

Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC)

Pressupost Elegible: 7.362,85 euros

Pressupost mínim a executar: 7.110,30 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.754,79 euros

 

 

SUBVENCIONS CONCEDIDES ANY 2019

Subvencions – Cooperació amb els ens locals

PAM Inversions
Arranjament i pavimentació plaça de les Escoles
Pressupost Elegible: 10.552,28 euros 
% concedit: 72,02% 
Import concedit: 7.599,50 euros

PAM  Despeses corrents 
Pressupost Elegible: 14.798,50 euros 
% concedit: 100,00% 
Import concedit: 14.798,50 euros

PAM Sosteniment lloc secretaria-intervenció 
Pressupost Elegible: 10.323,00 
% concedit: 48,44% 
Import concedit: 5.000,00 euros

Subvencions - Cultura

Activitats culturals anuals 2019 
Pressupost Elegible: 9.108,05 euros 
Pressupost mínim a executar: 7.534,17 euros 
% concedit: 20,00% 
Import concedit: 1.506,77 euros

Subvencions – Medi Ambient i Salut Pública

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per a la gestió d'espècies plaga, invasores i recollida d'animals domèstics abandonats
Pressupost Elegible: 2.601,50 euros 
Pressupost mínim a executar: 1.670,42 euros 
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.586,91 euros

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics locals
Pressupost Elegible: 125,16 euros 
Pressupost mínim a executar: 51,50 euros 
% concedit: 95,00% 
Import concedit: 48,92 euros

Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública per la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà
Pressupost Elegible: 2.296,00 euros 
Pressupost mínim a executar: 1.969,28 euros 
% concedit: 95,00% 
Import concedit: 1.870,82 euros

 

Subscriure a