Educació

EEI del Morell

Adreça: Plaça de l'Estatut, s/n

43760 El Morell

Web: www.xtec.es/centres/e3009931

E-mail: e3009931@centres.xtec.es

IES El Morell

Adreça: C/ César Martinell, 1

43760 El Morell

Telèfon: 977 842 057

Fax: 977 842 045

Web: www.xtec.es/centres/e3008407

E-mail: e3008407@centres.xtec.es