Informació al contribuent

Calendari del contribuent

CONCEPTE

PERÍODE PROPOSAT

600 - IMP.VEHICLES TRAC.ME

31/03/2022-31/05/2022

500 - IBI URBANA

30/06/2022 - 31/08/2022

501 - IBI RUSTICA

30/06/2022 - 31/08/2020

010 - IAE

29/07/2022 - 30/09/2022

100 - TAXES-PREUS PUBLICS

29/07/2022 - 30/09/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA (1r semestre)

29/07/2022 - 30/09/2022

800 - SUBMINIST. D'AIGUA (2n semestre)

31/01/2023 - 31/03/2023

 

 

 

Lloc i horari de pagament

BASE Gestió d'ingressos Locals (Tarragona)

C/ Pere Martell, 2

43001 Tarragona

Telèfon: 977 253 400

BASE Gestió d'ingressos Locals (Valls)

Pl. El Pati, 2

43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

 

Formes de pagament

  • En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  • Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  • Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  • Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  • Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.
Subscriure a